Dostawa wstawek hamulcowych, MWZ2-26-27-2019

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa wstawek hamulcowych" znak: MWZ2-26-27-2019. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2019-05-22 09:45:00