Dyspozytor zmianowy MNT

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie

zatrudni: Dyspozytora zmianowego

miejsce pracy - TŁUSZCZ

Opis stanowiska:

 • zabezpieczenie na czas ustalony rozkładem jazdy i planem obiegów odpowiedniej ilości pociągów we właściwym stanie technicznym i należytej obsadzie drużyn trakcyjnych,
 • przestrzeganie na podstawie planu obiegów, wykonania założonego planu pracy pojazdów trakcyjnych,
 • współpraca z dyspozytorem zakładowym w zakresie należytego wykorzystania i obrotu pojazdów,
 • realizacja harmonogramu i podstawianie taboru na przeglądy techniczne poszczególnych poziomów utrzymania,
 • nadzór nad właściwym zabezpieczeniem pojazdów w czasie ich postoju na terenie danej lokalizacji,
 • ciągła współpraca z mistrzami utrzymania taboru i ustawiaczem w zakresie organizacji pracy w hali napraw,
 • stała współpraca ze starszym rewidentem zespołu rewizji technicznej i dyżurnym ruchu oraz  manewrowym,
 • realizacja harmonogramu zatrudnienia drużyn trakcyjnych,
 • nadzór nad planowanym przyjmowaniem i zakończeniem pracy przez drużyny trakcyjne,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • znajomość obowiązujących procedur i instrukcji.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe lub w trakcie
 • studiów logistyka/transport lub zarządzanie),
 • umiejętność zarządzania podległym zespołem,
 • dokładność i umiejętność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • inicjatywa, samodzielność i zaangażowanie w pracę,
 • umiejętność posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office.

Dodatkowe wymagania:

 • odporność na stres,
 • umiejętność podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z równoważnymi normami czasu pracy.

Oferujemy :

 • korzystne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją,
 • szeroki pakiet socjalny,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz  informacje, o  których  mowa  w  art. 221 § 1  ustawy  z  dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę  urodzenia,  miejsce  zamieszkania  (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pisemne oferty zawierające CV prosimy kierować na poniższy adres lub e- mail podając w temacie – Dyspozytor zmianowy:

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa 
lub email: praca@mazowieckie.com.pl

 • W przesyłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko: /Dyspozytor zmianowy/  prowadzoną  przez „Koleje Mazowieckie KM” Sp. z o.o.

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone, dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu:  (22)  47-37-637.
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kategoria: