Dzień Dziecka z KM

Szanowni Państwo,

jak co roku 1 czerwca przygotowaliśmy dla najmłodszych i ich rodziców/opiekunów ofertę specjalną. W ramach Pozataryfowej oferty Dzień Dziecka z KM, 1 czerwca 2022 r. dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia będą uprawnione do nieodpłatnych przejazdów pociągami uruchamianymi przez KM na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Może to być np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport, a także książeczka zdrowia dziecka.

Ofertę specjalną można łączyć z ofertą Przejazdy rodzinne (§ 33 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)), co oznacza, że rodzice/opiekunowie podróżujący z dzieckiem do ukończenia 16 roku życia będą mogli skorzystać z ulgi 35% na podstawie biletu jednorazowego.

Pliki: 

Kategoria: