Honorowanie biletów KM i SKM w pociągach lotniskowych

Honorowanie biletów w pociągach lotniskowych

1. Koleje Mazowieckie uprzejmie informują, że na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Lotnisko Chopina:

  1) w pociągach lotniskowych uruchamianych przez KM honorowane są bilety jednorazowe i czasowe ZTM wraz z uprawnieniami do ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Każdy podróżny nieposiadający ważnego biletu na przejazd lub posiadający bilet niezalegalizowzany/nieaktywowany zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu;

  2)  w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej obsługujących połączenie kolejowe do lotniska Chopina na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Lotnisko Chopina honorowane są następujące rodzaje biletów KM (wg taryfy normalnej lub ulgowej):

a)      jednorazowe,

b)      strefowe czasowe,

c)      abonamentowe,

d)     okresowe:

-        odcinkowe imienne: tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne,

-        strefowe: miesięczne, kwartalne,

e)      dobowe,

f)       3-dniowe;

g)      na przewóz psa, roweru lub bagażu.

2. Jednocześnie informujemy, że bilet jednorazowy wg oferty specjalnej Bilet lotniskowy upoważnia jego okaziciela do podróżowania wszystkimi środkami komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi SKM) w obszarze pierwszej strefy biletowej ZTM w dniu ważności biletu przez 60 minut od godziny wpisanej odręcznie przez podróżnego w sposób trwały i czytelny w zapisie na bilecie w brzmieniu: „W strefie I ZTM Warszawa ważny 60 min. od godziny....”. 
Podróżni, którzy na podstawie tego biletu zamierzają odbyć przejazd metrem, mogą korzystać z wind prowadzących do peronów lub zaopatrzyć się w Punktach Obsługi Pasażerów w bezpłatne wejściówki do metra.

 

Kategoria: