Honorowanie biletów na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście w okresie 1 lipca – 31 sierpnia 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” uprzejmie informuje, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r., na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście (w obu kierunkach), w pociągach uruchamianych przez:

  1. KM - honorowane będą wszystkie ważne bilety jednorazowe i okresowe WKD, w tym również bilety pracownicze - „Bilet Bezpłatny”;
  2. WKD - honorowane będą wszystkie ważne bilety jednorazowe i okresowe KM.

Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w regulaminie przewozu Spółki WKD, co oznacza, że podróżni z ważnymi biletami (jednorazowymi, okresowymi) na przejazdy pociągami KM, odbywający przejazdy pociągami WKD są zobowiązani posiadać ważny bilet na przewóz, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.;

Bilet jednorazowy WKD w postaci biletu kartkowego do kasowników elektronicznych, uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągiem w danej strefie czasowej określonej na bilecie i jest ważny w:

  1. I strefie czasowej - do 19 minut;
  2. II strefie czasowej - do 38 minut;
  3. III strefie czasowej - powyżej 38 minut,

od skasowania, wg czasu przejazdu określonego w rozkładzie jazdy pociągów WKD. Do czasu ważności biletu, nie wlicza się nieplanowanego postoju pociągu (opóźnienia) oraz czasu potrzebnego na przesiadkę pomiędzy pociągami WKD na przystanku osobowym Opacz (ok. 11 minut).

W związku z powyższym, bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD będzie ważny na dalszy przejazd pociągiem KM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie.

Podróżny posiadający nie skasowany bilet jednorazowy WKD, zobowiązany będzie wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

Zwrotów należności za całkowicie lub częściowo nie wykorzystane bilety WKD, dokonują kasy biletowe WKD.

Jednocześnie informujemy, iż oferta „Wspólny bilet ZTM-WKD-KM" w pociągach WKD obowiązuje na odcinku Warszawa Śródmieście - Opacz.

W przypadku ujawnienia w pociągu:

  1. KM podróżnego z nieważnym (w tym nie skasowanym) biletem jednorazowym WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM, dokonywana jest przez KM, na zasadach obowiązujących w KM;
  2. WKD podróżnego z nieważnym biletem KM, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem WKD, dokonywana jest przez WKD na zasadach obowiązujących w WKD.

Kategoria: