Honorowanie biletów na odcinku Warszawa Wschodnia – Skierniewice w okresie 14 grudnia 2014 r. – 12 grudnia 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Aneksem do umowy z dnia 12 grudnia 2014 r. zawartej pomiędzy Kolejami Mazowieckimi i Spółką „PKP Intercity” S.A., dotyczącej wzajemnego honorowania biletów na odcinku Warszawa Wschodnia - Skierniewice od 27 sierpnia 2015 r. do 12 grudnia 2015 r., w pociągach uruchamianych przez:

 1. KM honorowane są wszystkie ważne bilety wydane na przejazd pociągami „PKP Intercity” S.A. (dalej PKP IC);
 2. PKP IC honorowane są wszystkie ważne bilety wydane na przejazd pociągami Kolei Mazowieckich.

Łącznie z biletem KM, na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia (druga strefa biletowa ZTM) lub Warszawa Ursus Niedźwiadek – Warszawa Wschodnia (pierwsza strefa biletowa ZTM), PKP IC uznawać będzie ważne na I lub I i II strefę (skasowane/aktywowane) bilety ZTM honorowane przez KM na podstawie odrębnej umowy, tj. określone w taryfie przewozowej za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie nadzorowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego:

 • dobowe,
 • weekendowe,
 • weekendowe grupowe,
 • 30-dniowe,
 • 90-dniowe,
 • Seniora,
 • dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci

oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wynikające z uchwał Rady m. st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta m.st Warszawy;

 1. przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w regulaminie przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. w pociągach uruchamianych przez PKP IC podróżni z ważnymi biletami KM i ZTM, mogą zająć wolne miejsce do siedzenia, ale tylko do czasu zgłoszenia się podróżnego posiadającego bilet ze wskazaniem tego miejsca;
 2. bilety KM i ZTM nie są honorowane w pociągach Express Intercity Premium (EIP);
 3. wszystkie ważne bilety KM wydane na przejazd w relacji od/do stacji Skierniewice (w kierunku Warszawy) należy również honorować w pociągach TLK kurujących przez stację Mokra.

Kategoria: