Przedłużenie honorowania biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec w godz. 16.00 - 19.00 w dniach 30 marca – 5 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo, 

informujemy o przedłużeniu wzajemnego honorowania biletów KM i ZTM, wprowadzonego na okoliczność braku możliwości wjazdu/wyjazdu na/z stację Warszawa Lotnisko Chopina i skrócenia relacji pociągów KM i SKM do stacji Warszawa Służewiec.

Na odcinku Warszawa Służewiec – Warszawa Lotnisko Chopina nadal będą jeździły autobusy zastępcze linii Z: Lotnisko Chopina – Żwirki i Wigury – Sasanki – Marynarska – PKP Służewiec (przystanek zlokalizowany na wiadukcie nad linią kolejową).

W związku z powyższym, w godzinach 16.00 – 19.00 w dniach 30 marca - 5 kwietnia 2020 r. obowiązywać będzie następujące honorowanie biletów:

Bilety KM (wszystkich rodzajów) ważne będą w:

  1. pociągach SKM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec;
  2. autobusach linii:
  • 175 na odcinku Lotnisko Chopina – Centrum,
  • 188 na odcinku Lotnisko Chopina – Metro Politechnika,
  • Z na odcinku Lotnisko Chopina – PKP Służewiec – Rondo Unii Europejskiej.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów) ważne będą w pociągach KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 30.03. godz. 16:10, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: