Honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Zachodnia - Sulejówek Miłosna w okresie 11-24 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów w okresie 11-24 marca 2019 r. nastąpią ograniczenia w ruchu kolejowym na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna.

Liczba pociągów KM linii R2 na tym odcinku zostanie ograniczona, a część pociągów SKM linii S2 kursować będzie tylko do/ze stacji Warszawa Wschodnia.

W związku z powyższym uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza ZS2, kursująca w 1 i 2 strefie ZTM na trasie:

DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Cyrulików – Okuniewska – Piłsudskiego – Dworcowa – Krasińskiego – (powrót: 3 Maja – Głowackiego – Krasińskiego) Staszica – Bema – Kraszewskiego – Narutowicza (powrót: Narutowicza – Bema) – SULEJÓWEK MIŁOSNA-POMNIK.

Honorowanie biletów w okresie 11-24 marca 2019 r.

Bilety KM (wszystkich rodzajów) będą honorowane:

1) w pociągach SKM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna;
2) w uruchamianych przez ZTM autobusach (na wskazanych odcinkach) linii nr:

  • ZS2 (Dw. Wschodni – Sulejówek Miłosna),
  • 123 (Dw. Wschodni – Pl. Szembeka przez Wiatraczną),
  • 143 (GUS – Rembertów Kolonia),
  • 173 (Dw. Wschodni – Stara Miłosna),
  • 183 (Wiatraczna – Zielona),
  • 98 (PKP Wesoła – Stara Miłosna),
  • 514 (Metro Politechnika – Wola Grzybowska)

oraz w autobusach i tramwajach na odcinkach pokrywających się z trasami powyższych linii;

3) w autobusach i tramwajach obsługujących ciągi:

  • Pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Aleja i Most Poniatowskiego – Al. Waszyngtona – Wiatraczna – Gocławek – Płowiecka,
  • Dw. Wschodni – Rondo Waszyngtona,
  • Dw. Wschodni – Wiatraczna.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 21.03. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Kategoria: