Honorowanie biletów KM w pociągach Spółki „PKP Intercity” S.A. od 1 lutego 2018 r. na linii nr 6 Łochów – Sadowne Węgrowskie – Małkinia

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii KM 6 na odcinku Łochów – Sadowne Węgrowskie – Małkinia, od 1 lutego do 9 czerwca 2018  r. obowiązuje zmiana organizacji ruchu kolejowego.

Oferta przewozowa KM uległa znacznemu ograniczeniu. Na linii KM 6 w pełnej relacji kursować będzie 12 pociągów KM (6 par), część pociągów KM na tym odcinku będzie kursować w skróconej relacji Łochów – Małkinia – Łochów oraz Sadowne Węgrowskie – Małkinia – Sadowne Węgrowskie, a część pociągów zostanie zastąpiona komunikacją autobusową ZKA.

W związku z powyższym dla zmniejszenia podróżnym uciążliwości wynikających z ww. organizacji oraz zapewnienia jak najbardziej korzystnych warunków przewozu od 1 lutego do 9 czerwca 2018  r. w nw. pociągach Spółki „PKP Intercity” S.A. na odcinku Łochów – Małkinia honorowane są wszystkie ważne bilety na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich w relacjach z/do stacji położonych na ww. odcinku:

  1. nr1424 „Ondraszek” relacji Białystok – Bielsko-Biała Główna codziennie;
  2. nr 6117 „Konopnicka” relacji Węgliniec – Białystok codziennie oprócz niedziel (7);
  3. nr 6157 „Konopnicka” relacji Wrocław Główny – Białystok w niedziele (7);
  4. nr 4125 „Ondraszek” relacji Bielsko-Biała Główna – Białystok codziennie;
  5. nr 1011 „Leśmian” relacji Łódź Fabryczna – Białystok codziennie od  11 marca, oprócz 1 kwietnia.

Ww. pociągi „PKP Intercity” S.A. będą zatrzymywać się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych na odcinku Łochów – Małkinia.

Podróżni z ważnymi biletami wydanymi na przejazdy pociągami uruchamianymi przez KM:

  1. w pociągach PKP IC mogą zająć wolne miejsce do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca - osobom tym nie wydaje się nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca do siedzenia;
  2. którzy zamierzają pociągiem PKP IC przewieźć bagaż, rower lub psa, zobowiązani są nabyć odpowiedni bilet na taki przewóz, zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity" (TP-IC), na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC), pod rygorem obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, wg zasad obowiązujących w RPO-IC oraz w wysokości wskazanej w Cenniku usług przewozowych Spółki „PKP Intercity”.

W przypadku, gdy podróżny rozpoczyna podróż jednym z ww. pociągów Spółki „PKP Intercity” ze stacji/przystanku osobowego położonego na przedmiotowym odcinku i nie posiada ważnego biletu na przejazd, wówczas odprawa oraz przewóz roweru, bagażu lub zwierząt odbywa się wg opłat Cennika „PKP Intercity” na zasadach określonych w Taryfie przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC) i Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC).

W związku z powyższym nie jest możliwe nabycie biletu na przejazd pociągiem Spółki „PKP Intercity” wg cen i zasad obowiązujących na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich.

Podróżny, który odmawia zakupu biletu i zapłaty należności traktowany jest jako podróżny bez ważnego biletu na przejazd, wg zasad i opłat obowiązujących w Spółce „PKP Intercity”.

Kategoria: