Honorowanie biletów KM w pociągach Spółki „PKP Intercity” S.A. od 5 października do 8 grudnia 2018 r. na linii nr 6 Łochów – Sadowne Węgrowskie – Małkinia

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z przedłużoną do 8 grudnia 2018 r. modernizacją prowadzoną przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe na linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok na odcinku Łochów - Sadowne Węgrowskie – Małkinia część pociągów KM na tym odcinku zostanie odwołana i wybrane połączenia na tym odcinku zostaną obsłużone zastępczą komunikacją autobusową.

W związku z powyższym dla zmniejszenia podróżnym uciążliwości wynikających z ww. organizacji oraz zapewnienia jak najbardziej korzystnych warunków przewozu do 8 grudnia 2018  r. w nw. pociągach Spółki „PKP Intercity” na odcinku Łochów – Małkinia honorowane będą wszystkie ważne bilety na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich w relacjach z/do stacji położonych na ww. odcinku:

  1. 4125 Ondraszek relacji Bielsko Biała Główna – Białystok – codziennie;
  2. 6117 Konopnicka relacji Węgliniec – Białystok – od poniedziałku do soboty;
  3. 6157 Konopnicka relacji Wrocław Główny – Białystok – w niedzielę;
  4. 1011 Leśmian relacji Łódź Fabryczna – Białystok – codziennie.

Ww. pociągi „PKP Intercity” będą zatrzymywać się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych na odcinku Łochów – Małkinia.

Podróżni z ważnymi biletami wydanymi na przejazdy pociągami uruchamianymi przez KM:

  1. w pociągach PKP IC mogą zająć wolne miejsce do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca - osobom tym nie wydaje się nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca do siedzenia;
  2. którzy zamierzają pociągiem PKP IC przewieźć bagaż, rower lub psa, zobowiązani są nabyć odpowiedni bilet na taki przewóz, zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity" (TP-IC), na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC), pod rygorem obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, wg zasad obowiązujących w RPO-IC oraz w wysokości wskazanej w Cenniku usług przewozowych Spółki „PKP Intercity”.

W przypadku, gdy podróżny rozpoczyna podróż jednym z ww. pociągów Spółki „PKP Intercity” ze stacji/przystanku osobowego położonego na przedmiotowym odcinku i nie posiada ważnego biletu na przejazd, wówczas odprawa oraz przewóz roweru, bagażu lub zwierząt odbywa się wg opłat Cennika „PKP Intercity” na zasadach określonych w Taryfie przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC) i Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC).

W związku z powyższym nie jest możliwe nabycie biletu na przejazd pociągiem Spółki „PKP Intercity” wg cen i zasad obowiązujących na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich.

Podróżny, który odmawia zakupu biletu i zapłaty należności traktowany jest jako podróżny bez ważnego biletu na przejazd, wg zasad i opłat obowiązujących w Spółce „PKP Intercity”.

Kategoria: