Honorowanie biletów KM w pociągach Spółki „PKP Intercity” S.A. od 9 do 21 czerwca 2019 r. na linii nr 6 na odcinku Łochów – Małkinia

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku Łochów – Sadowne Węgrowskie – Małkinia, część pociągów KM na tym odcinku zostanie odwołana i wybrane połączenia zostaną obsłużone zastępczą komunikacją autobusową.

Dla zmniejszenia uciążliwości wynikających z ww. modernizacji i zapewnienia jak najbardziej korzystnych warunków przewozu, w terminie 9-21 czerwca 2019 r. na odcinku Łochów Małkinia honorowane będą wszystkie ważne bilety na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich na ww. odcinku (w kierunku Małkini) w pociągach Spółki ,,PKP Intercity” nr:

  1. 7112 Konopnicka” relacji Zielona Góra – Białystok;
  2. 1005 Baczyński” relacji Łódź Fabryczna – Białystok.

Ww. pociągi ,,PKP Intercity” będą zatrzymywać się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych na odcinku Łochów – Małkinia.

Podróżni z ważnymi biletami wydanymi na przejazdy pociągami uruchamianymi przez KM:

  1. w pociągach PKP IC mogą zająć wolne miejsce do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca – osobom tym nie wydaje się nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca do siedzenia;
  2. którzy zamierzają pociągiem PKP IC przewieźć bagaż, rower lub psa, zobowiązani są nabyć odpowiedni bilet na taki przewóz, zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity" (TP-IC), na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC), pod rygorem obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, wg zasad obowiązujących w RPO-IC oraz w wysokości wskazanej w Cenniku usług przewozowych Spółki „PKP Intercity”.

W przypadku, gdy podróż rozpoczyna się jednym z ww. pociągów Spółki „PKP Intercity” ze stacji/przystanku osobowego położonego na przedmiotowym odcinku i podróżny nie ma ważnego biletu na przejazd, wówczas odprawa oraz przewóz roweru, bagażu lub zwierząt odbywa się wg opłat Cennika „PKP Intercity” na zasadach określonych w Taryfie przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC) i Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC).

Nie jest możliwe nabycie biletu na przejazd pociągiem Spółki „PKP Intercity” wg cen i zasad obowiązujących na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich.

Podróżny, który odmawia zakupu biletu i zapłaty należności traktowany jest jako podróżny bez ważnego biletu na przejazd, wg zasad i opłat obowiązujących w Spółce „PKP Intercity”.

Kategoria: