Honorowanie biletów KM w WTP

Wprowadzone zostało honorowanie biletów KM w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego (SKM, metro, tramwaje, autobusy) na całym obszarze 1. Strefy Biletowej ZTM Warszawa. Honorowanie obowiązuje do odwołania.

Aktualizacja godz. 21:47

Wprowadzone zostało honorowanie biletów KM w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego (SKM, metro, tramwaje, autobusy) na całym obszarze 1 oraz 2 strefy biletowej (ograniczona stacją Legionowo) ZTM Warszawa. Honorowanie obowiązuje do odwołania.

Aktualizacja godz. 00:07

Wprowadzone  honorowanie biletów KM w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego (SKM, metro, tramwaje, autobusy) na całym obszarze 1 oraz 2 strefy biletowej (ograniczona stacją Legionowo) ZTM Warszawa. Honorowanie obowiązuje do godz. 00:10 dnia 31.12.2021r.

Status: 

Zakończone