Honorowanie od 13 grudnia 2015 r. biletów KM i PR na wspólnie obsługiwanych odcinkach

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM”  informuje, że odcinki: Siedlce – Czeremcha, Siedlce – Łuków oraz Łowicz Główny – Kutno są wspólnie obsługiwane przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. oraz „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Honorowanie biletów:

1) w pociągach REGIO Przewozów Regionalnych honorowane są  bilety Kolei Mazowieckich:

a) na odcinkach Siedlce – Czeremcha oraz Siedlce – Łuków:

- sieciowe (wydane wg Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich),

- jednorazowe i odcinkowe, których ceny są niższe od cen zawartych w Taryfie przewozowej (TPR), tj.: oferta bilety wycieczkowe, KM-35, Firma z KM, ulga na Kartę Dużej Rodziny oraz ulga pozataryfowa 75%;

b) na odcinku Łowicz Główny – Kutno:

- wydane wg oferty specjalnej obowiązującej przy przejazdach pociągami KM uruchamianymi w bezpośredniej relacji Warszawa – Płock/Gostynin (lub w relacji odwrotnej),

- sieciowe (wydane wg Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich),

- wydane wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%;

2) w pociągach osobowych Kolei Mazowieckich honorowane są bilety Przewozów Regionalnych (wydane wg Taryfy TPR) na odcinkach Siedlce – Czeremcha, Siedlce – Łuków oraz Łowicz Główny – Kutno:

a) jednorazowe wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi;

b) odcinkowe miesięczne wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi,

c) odcinkowe tygodniowe i kwartalne wg taryfy normalnej,

d) bilety turystyczne,

e) bilety turystyczne + Czechy,

f) REGIOkarnety

g) bilety sieciowe,

h) bilety wydane wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%.

Przewóz rowerów, rzeczy i zwierząt odbywa się na zasadach obowiązujących u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

W przypadku ujawnienia w pociągu podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, organa kontrolne postępują zgodnie z zasadami obowiązującymi u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Kategoria: