Informacja dotycząca możliwości zwrotu należności za nieprawidłowo wydane bilety zakupione na przejazd w relacji Warszawa – Radom oraz Radom – Warszawa pociągiem Radomiak kursującym drogą okrężną przez Przysuchę i Drzewicę

Informacja dotycząca możliwości zwrotu należności za nieprawidłowo wydane bilety zakupione na przejazd w relacji Warszawa – Radom oraz Radom – Warszawa pociągiem Radomiak kursującym drogą okrężną przez Przysuchę i Drzewicę.

W związku z zaistniałą nieprawidłowością przy sprzedaży biletów na przejazdy pociągiem Radomiak kursującym drogą okrężną przez Przysuchę i Drzewicę, tj. zawyżenie odległości taryfowej na odcinkach:

  1. Warszawa Wschodnia – Radom;
  2. Warszawa Śródmieście/Centralna – Radom;
  3. Warszawa Zachodnia – Radom,

a w konsekwencji sprzedaż biletów po niewłaściwej cenie (innej niż 24,50 zł dla biletu wg taryfy normalnej dla odcinka Warszawa Wschodnia/Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna - Radom lub odwrotnie i 22,40 zł dla biletu wg taryfy normalnej dla odcinka Warszawa Zachodnia – Radom lub odwrotnie) spółka „Koleje Mazowieckie – KM” informuje, że podróżni posiadający oryginał biletu (wg taryfy normalnej lub ulgowej) z błędnie naliczoną ceną, ważnego na przejazd w dniach od 9 grudnia 2018 r. do 30 października 2019 r. mają prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconej różnicy za zakupiony bilet. W tym celu podróżni mogą wystąpić do spółki „Koleje Mazowieckie – KM” z wnioskiem o zwrot nadpłaconej różnicy za bilet. Wniosek powinien zawierać:

  • datę sporządzenia wniosku,
  • imię i nazwisko podróżnego,
  • adres zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • oryginał biletu poświadczający przejazd na ww. warunkach,
  • numer konta bankowego, na które spółka „Koleje Mazowieckie – KM” powinna przekazać należność za nadpłatę,
  • podpis osoby wnioskującej.

Informacja na temat składania wniosków dostępna jest na stronie: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/zwroty-biletow#site

Kategoria: