Informacja dotycząca możliwości zwrotu należności za nieprawidłowo wydane bilety zakupione w biletomatach, na przejazd w relacji Warszawa Wschodnia – Pilawa oraz Pilawa – Warszawa Wschodnia.

Informacja dotycząca możliwości zwrotu należności za nieprawidłowo wydane bilety zakupione w biletomatach, na przejazd w relacji Warszawa Wschodnia – Pilawa oraz Pilawa – Warszawa Wschodnia.

Z związku z zaistniałą nieprawidłowością, powodującą zawyżenie odległości taryfowej na odcinkach Warszawa Wschodnia – Pilawa oraz Pilawa – Warszawa Wschodnia przez stację Sulejówek Miłosna, a w konsekwencji sprzedaż biletów po niewłaściwej cenie (innej niż 15,30 zł dla biletu normalnego) Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” informuje, że podróżni posiadający oryginał biletu z błędnie naliczonym kilometrażem (innym niż 60 km ), zakupionego w biletomacie, ważnego na przejazdy:

 • Warszawa Wschodnia – Pilawa (kursy realizowane od 10 grudnia 2017 r. do 9 marca 2018 r. oraz od 10 czerwca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r.),
 • Pilawa – Warszawa Wschodnia (kursy realizowane od 11 grudnia 2017 r. do 10 marca 2018 r. oraz od 11 czerwca 2018 r. do 13  sierpnia 2018 r.),

mają prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconej różnicy za zakupiony bilet. W tym celu podróżni mogą wystąpić do Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” z wnioskiem o zwrot nadpłaconej różnicy za bilet. Wniosek powinien zawierać:

 • datę sporządzenia wniosku,
 • imię i nazwisko podróżnego,
 • adres zamieszkania osoby składającej wniosek,
 • oryginał biletu poświadczający przejazd na ww. warunkach,
 • numer konta bankowego, na które Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” powinna przekazać należność za nadpłatę;
 • podpis osoby wnioskującej.

Wniosek można złożyć:

 • w dowolnym punkcie odprawy Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”,
 • w siedzibie Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”,
 • przesyłką pocztową na adres:

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
Biuro Handlowe
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa

Kategoria: