Informacja dotycząca możliwości zwrotu różnicy należności za wystawione w okresie 1 lutego - 22 kwietnia 2020 r. wezwania do zapłaty oraz za bilety z opłatą dodatkową

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie 1 lutego – 22 kwietnia 2020 r. wystąpiły różnice w opłatach dodatkowych pobieranych z tytułu:

 1. braku odpowiedniego dokumentu przewozu;
 2. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
 3. naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt.

W związku z powyższym osoby, które w ww. okresie:

 • otrzymały wezwania do zapłaty i opłaciły należność w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania;
 • uiściły opłatę dodatkową natychmiast w momencie kontroli,

mają prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconej różnicy z pobranych opłat dodatkowych. W tym celu podróżni mogą wystąpić do Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” z wnioskiem o zwrot nadpłaconej różnicy w opłacie dodatkowej za wystawione odpowiednio wezwanie do zapłaty lub bilet. Wniosek powinien zawierać:

 • datę sporządzenia wniosku,
 • imię i nazwisko podróżnego,
 • adres zamieszkania osoby składającej wniosek,
 • oryginał lub kopię odpowiednio – wezwania do zapłaty lub biletu z opłatą dodatkową,
 • numer konta bankowego, na które Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” powinna przekazać należność,
 • podpis osoby wnioskującej.

Informacja na temat składania wniosków dostępna jest na stronie: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/zwroty-biletow#site

Kategoria: