Instrukcja szybkiego wypisania z funkcji newsletter

 W celu wypisania z newslettera należy wykonać następujące czynności:

  1. wpisać swój adres e-mail w box zapisu do newslettera
  2. poczekać na nadejście informacji elektronicznej zawierającej link do zarządzania kategoriami do jakich użytkownik był zapisany w newsletterze
  3. wybrać  pole „wypisz mnie”.

Powyższe czynności przeprowadzone w podanej kolejności spowodują trwałe wypisanie z funkcji newsletter.

W razie problemów z samodzielnym wypisaniem z newslettera należy skontaktować się

z administratorem strony internetowej:

 e-mail: a.derek@mazowieckie.com.pl .

Kategoria: