ITwiz - Kluczowe wyzwania dla cio i najbardziej perspektywicznych technologii - 01.03.2019 r.