2022-06-29
Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 lipca 2022 r. przejazdy dla uchodźców z Ukrainy we wszystkich pociągach KM oraz autobusach KM uruchamianych na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin  są odpłatne i odbywają się na ogólnych zasadach, tj. zgodnie z postanowieniami Taryfy...
2022-06-30
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z planowanym remontem linii WKD, w okresie 4 lipca - 10 grudnia 2022 r. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna w pociągach KM będą honorowane: Wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:...
2022-06-24
Szanowni Państwo, od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. przy przejazdach pociągami KM obowiązywać będzie oferta specjalna Bilet Turysty. Bilet wg oferty specjalnej będzie dostępny w sprzedaży od 26 czerwca 2022 r. w kasach i biletomatach. Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym i...
2022-06-24
Szanowni Podróżni, informujemy, że w związku z niespotykanym od 20 lat wzrostem inflacji, cen energii elektrycznej, stóp procentowych oraz kosztów materiałów eksploatacyjnych, tj. czynników, które mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów działalności spółki niezbędnych do realizacji przewozów...
2022-06-07
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe pracami modernizacyjnymi   w rejonie stacji Warszawa Zachodnia przedłuża się do 10 grudnia 2022 r. dotychczasowe wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.       ...
2022-05-26
Szanowni Państwo, informujemy, że w okresie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. kursować będą pociągi komercyjne Kolei Mazowieckich: Słoneczny w relacji Warszawa Centralna – Ustka – Warszawa Centralna (codziennie); Słoneczny Bis w relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa...
2022-04-04
W dniu dzisiejszym Koleje Mazowieckie wznawiają II edycję kampanii społecznej pod hasłem „Koleją Podróżujemy Wspólnie”. Akcja potrwa do 29 maja, a do właściwych zachowań będą przekonywały pasażerów spoty animowane. Kampania „Koleją podróżujemy wspólnie” ma zwrócić uwagę na to jak ważnym i...
2022-03-14
Szanowni Podróżni, w związku z przebudową warszawskiego węzła kolejowego dostęp do peronów na stacji Warszawa Zachodnia jest utrudniony. Osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżującym z dużym bagażem, rowerami i wózkami dziecięcymi sugerujemy korzystanie ze stacji Warszawa Centralna...
2022-03-11
Szanowni Państwo, informuje, że w związku z budową tunelu drogowego w Zielonce od 13 marca 2022 r. do 11 czerwca 2022 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu pociągów KM. Z uwagi na zamknięcie jednego z torów na odcinku Warszawa Wileńska – Zielonka, część pociągów KM zostanie odwołana, pozostałe...
2020-03-04
Zwroty biletów okresowych od 1 marca 2022 r. w związku z epidemią COVID-19 Szanowni Państwo, informujemy, że w związku ze zniesieniem od 1 marca 2022 r. większości ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych na skutek stanu epidemii koronawirusa Covid-19, od natychmiast odwołuje się...
2022-02-28
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2022r. zostaje przywrócone wydawanie przedmiotów z Punktu Rzeczy Znalezionych. Kontakt z Punktem Rzeczy Znalezionych możliwy jest pod numerem telefonu: 885 971 178.
2022-02-16
Szanowni Państwo, informujemy, że rozpoczęcie przez PKP Polskie Linie Kolejowe w dniu 17 lutego 2022 r. kolejnego etapu prac modernizacyjnych w rejonie stacji Warszawa Zachodnia spowoduje kolejne utrudnienia w ruchu pociągów KM i SKM. W związku z powyższym obowiązujące od 14 marca 2021 r....
2022-01-14
Szanowni Państwo, informujemy, że do 31 grudnia 2022 r. zostało przedłużone wzajemne honorowanie biletów KM i ŁKA. We wszystkich pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie  i „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” obowiązuje wzajemne honorowanie biletów na odcinkach: Warszawa Zachodnia –...
2021-12-18
Szanowni Państwo, informujemy, że od 18 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. we wszystkich pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie i „PKP Intercity” S.A. będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów na odcinkach: Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia przez Warszawę Centralną...
2021-12-10
Szanowni Państwo, informujemy, że od 12 grudnia 2021 r. ulega zmianie nazwa stacji Radom na Radom Główny. Bilety zakupione przed 12 grudnia 2021 r. do stacji Radom zachowują ważność do stacji Radom Główny do końca terminu określonego na bilecie.
2021-12-03
Szanowni Państwo,  informujemy, że z dniem wejścia w życie rozkładu jazdy pociągów edycji 2021/2022, tj. od 12 grudnia 2021 r., w Opisie Sieci Krajowej zostanie wprowadzona aktualizacja odległości taryfowych dotycząca systemów sprzedaży biletów wszystkich pasażerskich...
2021-11-05
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z kontynuacją przez zarządcę infrastruktury Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prac modernizacyjnych w stacji Warszawa Zachodnia - zamknięcie peronu 8 oraz skróceniem relacji pociągów lotniskowych KM do stacji Warszawa Centralna, w celu...
2021-10-21
Szanowni Państwo, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19 i w trosce o Państwa bezpieczeństwo od 21 października 2021r. do odwołania zostaje zawieszone wydawanie przedmiotów z Punktu Rzeczy Znalezionych Kolei Mazowieckich. Kontakt z Punktem Rzeczy...
2021-09-17
Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie 15 sierpnia 2021 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,...
2021-08-25
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z wprowadzeniem kolejnej zmiany rocznego rozkładu jazdy pociągów, wynikającej z kontynuacji prac modernizacyjnych w rejonie stacji Warszawa Zachodnia, a także prac prowadzonych w innych lokalizacjach Warszawskiego Węzła Komunikacyjnego z przyległymi...

Strony