2018-04-25
Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020? Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie...