W skład Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. wchodzą: Robert Stępień – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Czesław Sulima – Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny, Dariusz Grajda – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, Cezary Lewandowski - Członek Zarządu, Dyrektor...
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W jej skład wchodzą cztery osoby: • Waldemar Kuliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, • Marzena Okła-Anuszewska – Członek Rady Nadzorczej, • Monika Sokulska – Członek Rady...