Kolej to służba społeczna

Święto Kolejarza obchodzimy 25 listopada - wtedy wspominamy także świętą Katarzynę Aleksandryjską, która patronuje kolejarzom. Tego dnia wszystkim, dla których kolej to nie tylko służba, ale także życiowa pasja, życzymy zawodowej satysfakcji i samych zielonych świateł.

Kolej to nie tylko tory, dworce, pociągi - to przede wszystkim ludzie. W pasażerskim transporcie kolejowym jest zatrudnionych ponad 22,5 tysiąca osób, a towarowy transport kolejowy to ponad 27 tysięcy pracowników. Najliczniejszą grupę kolejarzy stanowią pracownicy zarządcy infrastruktury liniowej - ponad 40,5 tysiąca osób. Wśród pracowników kolei pasażerskiej ponad 30 proc. stanowią pracownicy kolei samorządowych. Kolejarze zatrudnieni w Kolejach Mazowieckich to aż 12,5 proc. tej grupy, czyli ponad 2800 osób. Znaczny odsetek z nich stanowią ci, których ciężkiej pracy na co dzień nie dostrzegamy, jak pracownicy sekcji eksploatacyjnych: manewrowi, rewidenci, mistrzowie warsztatowi, oraz ci, którzy dbają o czystość w pociągach - w sumie ponad 900 osób. Drużyny konduktorskie tworzy 540 osób, a trakcyjne - 627. W kasach oraz w charakterze informatorów zatrudnionych jest 255 pracowników. To dzięki nim każdego dnia na mazowieckie tory wyjeżdża około 800 pociągów, które rocznie przewożą ponad 60 milionów pasażerów. Dla wielu z nich kolej jest nie tylko służbą, ale także życiową pasją, niejednokrotnie przekazywaną z pokolenia na pokolenie. 25 listopada pamiętajmy o tych, którzy kolej tworzą, o ludziach, którzy dbają o to, byśmy każdego dnia mogli bezpiecznie dotrzeć do pracy, do domu, na uczelnię, a także tych, którzy dbają o stan kolejowej infrastruktury.

 

Informacje dla mediów:

Donata Nowakowska - rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 22 47 37 551

Kategoria: