Koleje Mazowieckie i PKP Intercity wzajemnie honorują swoje bilety

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” informuje, że w okresie od 1 lutego do 14 czerwca 2014 roku (włącznie) na odcinku Warszawa Wschodnia – Skierniewice przedłużone zostaje wzajemne honorowanie biletów w pociągach spółek: „PKP Intercity S.A.” i „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., tj. w pociągach uruchamianych przez:

1. KM - honorowane będą wszystkie ważne bilety, określone w Taryfie przewozowej spółki „PKP Intercity”;

2. IC - honorowane będą wszystkie ważne bilety, określone w Taryfie przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM”. Łącznie z biletami KM na odcinkach:

a) Warszawa Wschodnia - Pruszków (druga strefa biletowa ZTM),

b) Warszawa Ursus – Warszawa Wschodnia (pierwsza strefa biletowa ZTM),

uznawane będą skasowane/aktywowane bilety ZTM (Zarządu Transportu Miejskiego
w Warszawie), tj.:

· dobowe,

· weekendowe,

· weekendowe grupowe,

· 30-dniowe,

· 90-dniowe,

· seniora,

· dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci,

wg taryfy normalnej lub ulgowej oraz bilety seniora, w tym uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego w Warszawie, w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD”.

W pociągach IC, podróżni z biletami KM i ZTM, mogą zająć wolne miejsce do siedzenia wyłącznie w klasie 2 tylko do czasu zgłoszenia się podróżnego posiadającego bilet ze wskazaniem tego miejsca.

- Dotychczasowa współpraca z „PKP Intercity” jest zadawalająca. Mam nadzieję, że wzajemne honorowanie biletów w pociągach obu przewoźników spełnia oczekiwania naszych podróżnych – powiedział Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy „Kolei Mazowieckich – KM”.

Obecnie na linii KM 1 na odcinku Warszawa Wschodnia – Skierniewice obowiązuje także wzajemne honorowanie biletów KM i PR.

Szczegółowe informacje dotyczące honorowania biletów przez poszczególnych przewoźników dostępne są na stronie internetowej: www.mazowieckie.com.pl w zakładce: Aktualności i Strefa Podróżnych, Honorowanie biletów.

Dodatkowych informacji udziela:

Jolanta Maliszewska – specjalista w biurze rzecznika prasowego „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: j.maliszewska@mazowieckie.com.pl

tel. 22 473 76 64; 0 603 609 857

Kategoria: