Koleje Mazowieckie pomagają Ukrainie!

Spółka KM za zgodą samorządu  województwa mazowieckiego uruchomiła specjalne połączenie dla uchodźców z Ukrainy na trasie: Warszawa Wschodni — Dorohusk — Warszawa Wschodnia. Pierwszy taki pociąg wyjechał w środę, 2 marca, a kolejny w piątek 4 marca. Następne będą uruchamiane operatywnie - w zależności od zapotrzebowania. Idei przyświeca jeden cel — wsparcie naszych wschodnich sąsiadów.

Humanitarny pociąg KM jest złożony z wagonów piętrowych. Podczas podróży pasażerowie mają zagwarantowane jedzenie, napoje, a także środki higieniczne. Wszystkie komunikaty są wygłaszane w języku ukraińskim. Kolejarzom pomaga wykwalifikowany zespół składający się z: lekarza, pielęgniarek, ratownika, tłumacza, psychologa, pedagogów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oferują pomoc obywatelom Ukrainy.

Слава Україні!

Kategoria: