Koleje Mazowieckie protestują przeciwko sytuacji na torach

 

Niemal codziennie na szlakach kolejowych, remontowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, dochodzi do awarii infrastruktury, które uniemożliwiają prowadzenie rozkładowego ruchu pociągów. Najgorsza sytuacja jest na linii KM1 do Skierniewic, która jest newralgicznym szlakiem o ogromnym natężeniu ruchu. Awarie na tej linii występują notorycznie. W ubiegłym tygodniu – codziennie. W związku z tą sytuacją zarząd Kolei Mazowieckich po raz kolejny zwrócił się do PKP Polskich Linii Kolejowych
z wnioskiem o obniżenie stawek dostępu do infrastruktury o 50%, co pozwoliłoby na obniżenie cen biletów.

Trwające prace remontowe, prowadzone przez zarządcę infrastruktury, spowodowały znaczne ograniczenie przepustowości tych szlaków, a towarzyszące im liczne usterki infrastruktury kolejowej, zwłaszcza na linii skierniewickiej (KM1), niemal codziennie uniemożliwiają rozkładową jazdę pociągów Kolei Mazowieckich. Wielokrotnie powtarzające się usterki urządzeń sterowania ruchem czy rozjazdów, uwidaczniają niedostateczne przygotowanie infrastruktury kolejowej do prowadzenia ruchu pociągów w zmienionej organizacji.

Najbardziej dokuczliwy okres pod względem liczby awarii i ich negatywnego wpływu na kursowanie pociągów  wystąpił pomiędzy 26 maja a 8 czerwca 2014 r. W tym czasie zarejestrowanych zostało 41 awarii, które wywołały poważne perturbacje w ruchu pociągów łącznie na prawie 160 godzin. W konsekwencji opóźnień pociągów KM oraz konieczności odwoływania niektórych z nich, pasażerowie nie mogli dotrzeć na czas do pracy czy szkoły.

Spółka we własnym zakresie podjęła działania zmierzające do poprawy sytuacji, polegające m.in. na zwiększeniu zestawień pociągów, wprowadzeniu wzajemnego honorowania biletów pomiędzy KM, PKP Intercity i Przewozami Regionalnymi, ale te działania okazały się niewystarczające w sytuacjach nagminnie opóźniających się pociągów z powodu ww. awarii.

Koleje Mazowieckie kilkukrotnie interweniowały (X, XI 2013 r.) w sprawie realizacji remontu linii skierniewickiej. Niestety działania w celu ich poprawy nie zostały podjęte, bądź ich zakres był niedostateczny i jedynie doraźny.

Zarząd nie neguje konieczności przeprowadzania prac remontowo-modernizacyjnych, gdyż po ich zakończeniu zapewne przełoży się to na jakość świadczonych usług. Zastrzeżenia budzą jednak liczne awarie, skutecznie utrudniające i tak już wyjątkowo ciężką podróż.

Wobec utrzymującej się katastrofalnej sytuacji na remontowanym szlaku zarząd  Kolei Mazowieckich po raz kolejny zwrócił się do PKP PLK z wnioskiem o obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury o 50% na linii KM1 i 447. Dzięki temu spółka będzie mogła obniżyć ceny biletów, co pozwoli na częściową rekompensatę dla naszych podróżnych za utrudnienia związane z codziennymi, notorycznymi opóźnieniami pociągów
z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

Pismo skierowane do PKP PLK

Kategoria: