Koleje Mazowieckie szkolą przyszłych maszynistów i kierowników pociągów

Ze względu na konieczność bieżącego uzupełniania zatrudnienia w grupie osób związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu pociągów za priorytetowe działania w ramach polityki kadrowej w spółce Koleje Mazowieckie zostały uznane szkolenia na stanowisko maszynisty i konduktora/kierownika pociągu. Uruchomione zostały one w porozumieniu z mazowieckimi urzędami pracy, uczestniczącymi w procesie rekrutacji kandydatów do tych kursów. Do udziału w nich można było zgłaszać się także indywidualnie, bez pośrednictwa urzędu pracy.

W sumie w 2014 roku w szkoleniach na licencję maszynisty i konduktora wzięło udział blisko 80 osób. Wśród nich znajdowały się 44 osoby wytypowane we współpracy z urzędami pracy – w tym przypadku koszty szkolenia pokryły te urzędy – a także 19 osób prywatnych pokrywających koszt udziału w zajęciach we własnym zakresie. Spośród 44 osób, które w 2014 r. uczestniczyły w szkoleniu na licencję maszynisty, pozytywny wynik na egzaminie uzyskało 38 kursantów. Po ukończeniu szkolenia na licencję maszynisty w 2014 r. szkolenie na świadectwo maszynisty rozpoczęło 28 pracowników spółki. Natomiast w przeprowadzonym w pierwszym kwartale 2014 r. szkoleniu na referenta handlowo-pasażerskiego, konduktora wzięło udział 33 kursantów – wszyscy przeszli pomyślnie egzamin. Zarówno osoby kierowane na szkolenia przez urzędy pracy, jak i te, które wzięły w nich udział indywidualnie, otrzymują propozycję pracy w Kolejach Mazowieckich.

W celu usprawnienia procesu szkolenia przyszłych maszynistów w 2014 roku spółka zakupiła symulator jazdy pociągu. To nowoczesne urządzenie  wykorzystywane jest także jako narzędzie służące doskonaleniu pracy dla już pracujących w spółce maszynistów. Dotychczas tego typu szkolenia można było odbyć jedynie w ośrodku posiadającym symulator lokomotywy EP-09.

Planując działania związane z polityką kadrową, staramy się uwzględniać nie tylko bieżące potrzeby spółki, ale również jej przyszłe losy, a także przyszłość branży kolejowej w ogóle. Zdajemy sobie sprawę z tego, że im wcześniej podejmowane będą przedsięwzięcia mające na celu uzupełnienie powiększającej się luki pokoleniowej głównie wśród maszynistów, tym skuteczniej uda się zniwelować negatywne skutki tego zjawiska. Nam udaje się to w dużym stopniu, co naturalnie nie oznacza, że spoczniemy na laurach – powiedział Marcin Karlikowski, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Kolei Mazowieckich.

Funkcjonowanie ośrodka szkoleń zawodowych posiadającego nowoczesny symulator jazdy pociągu, wyposażony w sale szkoleniowe z nowoczesnym sprzętem multimedialnym oraz szerokim dostępem do specjalistycznej literatury, umożliwiającej przyswajanie wiedzy przez uczestników kursów i wysokiej zdawalności, zostało dostrzeżone przez innych uczestników rynku szkoleń. Fakt ten potwierdzają propozycje objęcia szkoleniem osób z innych spółek realizujących zadania na rzecz kolei lub z urzędów pracy spoza województwa mazowieckiego.

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl

tel. 22 473 75 51; 0 661 929 207

Kategoria: