Koleje Mazowieckie wśród nominowanych w konkursie Lider Zmian

O tym że Fundusze Europejskie mają pozytywny wpływ na podnoszenie standardów naszego codziennego funkcjonowania, nikogo nie trzeba przekonywać. 11. Forum Rozwoju Mazowsza było okazją do poznania 22 zwycięskich projektów wybranych przez Mieszkańców Mazowsza w plebiscycie „#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023”!

Zwycięzców plebiscytu „#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023” wyłoniono spośród 47 projektów zgłoszonych przez samych beneficjentów – samorządy, przedsiębiorców, uczelni, czy organizacji pozarządowych. Wśród nominowanych znaleźli się beneficjenci spośród subregionów: ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego, siedleckiego, żyrardowskiego oraz warszawskiego, w tym także warszawskiego wschodniego i zachodniego. Nominacje są jednocześnie przepustką do udziału w konkursie głównym Lider Zmian 2023 w kategorii #eFEktUE, który będzie stanowić podsumowanie programu regionalnego.

Koleje Mazowieckie otrzymał nominacje za projekt pn. Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.

Wszystkie nominowane projekty zostały wymienione na stronie: www.liderzmian.eu.

Kategoria: