Koleje Mazowieckie wybrały dostawcę szynobusów

Spośród dwóch firm, które stanęły w przetargu, Koleje Mazowieckie wybrały ofertę PESY. Cena ofertowa zaproponowana przez nią to 12 828 900 zł brutto. PESA w ramach zamówienia nie tylko dostarczy szynobusy, ale zapewni także ich dwuletnie serwisowanie, a także przeszkoli pracowników obsługujących pojazdy. Szynobusy wyjadą na tory jeszcze w tym roku.

Zakup w połowie sfinansuje samorząd województwa mazowieckiego, drugą połowę kosztów pokryje wojewoda mazowiecki.


Dodatkowych informacji udziela:

Jolanta Maliszewska – specjalistka w Biurze Rzecznika Prasowego "Kolei Mazowieckich - KM"

e-mail: j.maliszewska@mazowieckie.com.pl; tel. (22) 47 37 551, 603 609 857

Kategoria: