Koleje Mazowieckie wyjaśniają przyczyny opóźnienia pociągu z Warszawy przez Radom do Skarżyska. Było zamieszanie wśród pasażerów