Koleje Mazowieckie z Godłem „Inwestor w Kapitał Ludzki”

Celem Programu jest stałe podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Adresatami są pracodawcy, którzy w odpowiedzialny sposób rozwijają kompetencje swoich pracowników, a poprzez to również całej organizacji. Zadaniem Programu jest pomoc firmom w zakresie weryfikacji standardów zarządzania zasobami ludzkimi oraz wspieranie budowania wizerunku pożądanego pracodawcy na rynku pracy. Tytuł oraz Godło „Inwestora w Kapitał Ludzki” przyznawane są firmom, które uzyskają najwyższe wyniki w Programie.

- Wysoka ocena w projekcie to duże wyróżnienie. Szczególnie, że oceniającymi byli pracownicy.To dzięki nim w ciągu doby na tory wyjeżdża ponad 800 pociągów. To profesjonaliści, wysokiej klasy fachowcy, a także prawdziwi pasjonaci kolei. Staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki pracy oraz gwarantujemy możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jestem pewien, że przyznany tytuł przyczyni się do postrzegania Spółki jako pracodawcy dbającego o pracowników i inwestującego w ich rozwój zawodowy. To właśnie oni, ich wiedza i zaangażowanie są naszą największą wartością – mówi Artur Radwan, Prezes Zarządu Spółki.

Godło Inwestor w Kapitał Ludzki to szczególne wyróżnienie, ponieważ opiera się na dwóch filarach: audycie praktyk HR oraz audycie pracowniczym. Ocena pracowników na temat istniejących w spółce rozwiązań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi miała kluczowy wpływ na wynik końcowy uzyskany w Programie. Opinie odnosiły się do wielu obszarów, m.in. programów rozwoju kompetencji i zaangażowania, wsparcia rozwoju, jakości życia, czy też systemów motywacyjno-płacowych. Pracownicy ocenili dostępność programów, ich jakość oraz sprawność, a także wyrazili swoją opinię na temat atmosfery i zadowolenia z pracy, poczucia stabilności zatrudnienia, czy też relacji wewnątrzfirmowych.

Program daje możliwość oszacowania, z których rozwiązań pracownicy korzystają i są zadowoleni, a które wymagają dalszego rozwoju i doskonalenia. Pozwala to na wytyczenie ścieżek rozwoju polityki personalnej w Kolejach Mazowieckich, ponieważ inwestycja w pracowników to kluczowy element sukcesu Kolei Mazowieckich, które świadczą usługę kolejowych przewozów pasażerskich.

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – Rzecznik Prasowy „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Email: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl tel.: 22 473 75 51, 0 661 929 207

Kategoria: