Kolejne szynobusy w parku taborowym KM

W listopadzie park taborowy KM wzbogaci się o dwa szynobusy

W piątek 13 czerwca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa na dostawę 2 jednoczłonowych autobusów szynowych. Pojazdy zostaną wyprodukowane przez bydgoską Pesę.

Obecnie w parku taborowym Kolei Mazowieckich jest 5 nowoczesnych szynobusów, część z nich także wyprodukowanych przez Pesę. Jeszcze w tym roku kolejne takie pojazdy wyruszą na mazowieckie szlaki. Zostaną skierowane na linie niezelektryfikowane, gdzie natężenie ruchu jest mniejsze.

Chcemy zapewnić dojazd do pracy, do szkół, na zakupy wszystkim mieszkańcom Mazowsza. Ważni są dla nas także ci, którzy korzystają z kolei na tych mniej obleganych trasach, dlatego zakup takich pojazdów jak szynobusy jest dla Mazowsza z punktu widzenia pasażerskiego transportu szynowego równie ważny. A pamiętajmy, że około 30 proc. naszych linii kolejowych jest niezelektryfikowanych – powiedział podczas konferencji Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Także Tomasz Zaboklicki, prezes Pesy, podkreślał, że nie można marginalizować tych odcinków linii, na których potoki podróżnych są mniejsze.

Cieszy mnie, że Koleje Mazowieckie są przewoźnikiem, który myśli nie tylko o potrzebach podróżnych poruszających się po liniach o największej frekwencji podróżnych, ale także o tych
z mniejszych miejscowości. Taka polityka jest świadectwem odpowiedzialnego podejścia do kwestii pasażerskiego transportu kolejowego
– dodał Tomasz Zaboklicki, prezes zarządu Pesy.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Kolei Mazowieckich – Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny. Prezes Sulima pokrótce opowiedział o planach przewoźnika, związanych
z najbliższymi inwestycjami taborowymi – wśród nich jest również zakup kolejnego autobusu szynowego oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Konsekwentnie realizujemy nasz plan wymiany starszych autobusów spalinowych na nowe, komfortowe i nowoczesne, a także ekologiczne pojazdy. Szynobusy zużywają mniej paliwa, generują także mniejsze koszty dostępu do infrastruktury kolejowej. Myślę, że podróżni, którzy będą z nich korzystać, będą zadowoleni – podsumował prezes Sulima.

W każdym z szynobusów znajdzie się 68 miejsc siedzących, w tym 8 uchylnych oraz minimum 52 miejsca stojące. Pojazdy zostaną wyposażone w klimatyzację, monitoring, elektroniczny system zewnętrznej i wewnętrznej informacji wizualnej, a także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna prędkość, jaką mogą osiągać to 120 km/h. Pojazdy zostaną skierowane do obsługi m.in. linii Tłuszcz – Warszawa Wschodnia – Siedlce – Czeremcha. Koszt inwestycji wyniesie ponad 12,8 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego (5,5 mln zł w ramach Funduszu Kolejowego) i z budżetu państwa – 7,3 mln zł.

Kategoria: