Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Szanowni Państwo,

informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ,,Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, który organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,
  • propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu,
  • poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy,
  • zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

  • wolontariat indywidualny;
  • wolontariat grupowy;
  • wolontariat w szkole lub przedszkolu;
  • wolontariat seniorów;
  • kategoria specjalna - wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii Covid-19.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 1 do 30 września 2021r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Pliki: 

Kategoria: