Konkurs ofert na wyłonienie potencjalnego Wykonawcy usług gastronomicznych w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. niniejszym informuje, że rozpoczyna działania mające na celu wyłonienie przyszłego Wykonawcy usług gastronomicznych/cateringowych dla pracowników Spółki KM. Miejsce świadczenia usług – nieruchomość przy ul. Solec 57 w Warszawie.

W kondygnacji podziemnej w budynku przy ul. Solec 57 w Warszawie przewidziano miejsce na prowadzenie usługi w zakresie przygotowania (z półproduktów), a następnie sprzedaży wyrobów garmażeryjnych pracownikom Spółki KM przez podmioty zewnętrzne.

Usługodawca w ramach prowadzonej działalności będzie miał do dyspozycji n/w pomieszczenia:

  1. Szatnia personelu o pow. 3,2m2
  2. WC personelu o pow. 6,39 m2
  3. Magazyn bufetu o pow. 16,52 m2
  4. Pomieszczenie porządkowe o pow. 2,89 m2
  5. Pomieszczenie magazynowe o pow. 22,27 m2
  6. Zmywalnia o pow. 8,72 m2
  7. Bufet o pow. 16,08 m2
  8. Sala konsumpcyjna o pow. 55,96 m2

Mając na uwadze powyższą informację prosimy potencjalnych Wykonawców o składanie propozycji w zakresie świadczonych usług i warunków współpracy.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z Panem Hubertem Prządka, e-mail: h.przadka@mazowieckie.com.pl

Kategoria: