Legalizacja biletów abonamentowych na linii R1 w związku z remontem linii 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii 447 w przypadku, gdy podróżny z biletem abonamentowym i niezalegalizowanym na karnecie przejazdem rozpoczyna podróż ze stacji/przystanku osobowego obsługiwanego autobusową komunikacją zastępczą linii: ZG, ZB, ZM, ZP, na którym nie ma kasy biletowej, w celu zalegalizowania przejazdu na posiadanym karnecie, zobowiązany jest do wpisania czytelnie w sposób trwały, nieścieralny np. długopisem (w miejscu przeznaczonym na karnecie) daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 26.09. godz. 06:55.

Brak legalizacji przejazdu skutkuje uznaniem podróżnego za jadącego bez ważnego biletu i stosuje opłaty wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r.

Kategoria: