Lepszy tabor, dłuższe składy i usprawnienie systemu dystrybucji biletów dla linii nr 6 Warszawa Wileńska – Małkinia

 

Lepszy tabor, dłuższe składy i usprawnienie systemu dystrybucji biletów dla linii nr 6 Warszawa Wileńska – Małkinia.

W ramach posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Kolei Mazowieckich oraz samorządów położonych wzdłuż linii nr 6 Warszawa Wileńska – Małkinia. Tematem dyskusji były kwestie związane z możliwościami zakupu nowego taboru do obsługi połączeń, zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów, a także ulepszeniem systemu dystrybucji biletów. Poruszono także kwestie dotyczące dewastacji pociągów na tej linii.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Komisji, Krzysztof Grzegorz Strzałkowski. - Po zakończeniu prac modernizacyjnych na linii nr 6 Warszawa Wileńska – Małkinia będzie można realizować przewozy z prędkością 160 km/h. Właśnie w tym kontekście spotkaliśmy się, aby wypracować rozwiązania dotyczące poprawy jakości i komfortu przewozów pasażerskich – mówił przewodniczący Strzałkowski.

W perspektywie zakończenia remontu linii nr 6 KM mają plany zakupu i modernizacji składów, a także rozwoju systemu obsługi podróżnych. Do końca tego roku na linii pojawi się kolejnych 14 zmodernizowanych składów EN57AL, co pozwoli na obsługę pociągów zmodernizowanym taborem w pięćdziesięciu procentach. O planowanych zakupach nowego taboru mówił Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

- Koleje Mazowieckie systematycznie nabywają nowy tabor, a także modernizują starsze pojazdy, głównie w oparciu o środki pozyskiwane z funduszy UE. Zgodnie z wymogami projektów, kupowany tabor jest przeznaczany na konkretne linie – takie, na których kończy się modernizacja i jest możliwość wykorzystania w pełni możliwości technicznych nowoczesnych pojazdów. W planach zakupowych jest też tabor dedykowany linii nr 6. Do realizacji połączeń przewidzieliśmy tutaj 16 nowych pięcioczłonowych ezt. Chcemy, aby od 2020 roku pociągi na linii do Małkini były obsługiwane nowym i w pełni zmodernizowanym taborem – mówił Czesław Sulima.

Prezes poruszył także problem dewastacji taboru. – Kluczowym zagrożeniem na linii są dewastacjei graffiti. Blisko połowa przypadków dewastacji naszego taboru ma miejsce właśnie na trasie Warszawa Wileńska – Małkinia. To jedyna linia, na której zniszczony został przez pseudopodróżnych kompleksowo zmodernizowany skład, który niedawno wyjechał na tory. Robimy wszystko, aby to się nie zdarzało – mamy monitoring, agencję ochrony, a także współpracę z policją, ale liczymy na zaangażowanie się w te kwestie także obecnych dzisiaj samorządowców – podkreślał Czesław Sulima.

Postulat poparł Przewodniczący Komisji, który wnioskował, aby samorządy omówiły ten problem w ramach swoich komisji bezpieczeństwa i wypracowały niezbędne rozwiązania.

O planach w zakresie rozbudowy systemu dystrybucji biletów oraz ofercie przewozowej mówił Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

- Jeśli chodzi o rozkład jazdy, to w 2015 roku na linii do Małkini mieliśmy zaplanowanych 88 pociągów. W tym roku w podstawowym rocznym rozkładzie jazdy znalazło się ich 104. Natomiast w przyszłym roku będziemy mieć ich aż 140 i to będzie wyraźnie odczuwalne udogodnienie. Taki wzrost liczby połączeń umożliwi właśnie zakończenie prac i podniesienie parametrów linii kolejowej. – mówił Dariusz Grajda.

Spółka planuje także rozwój sprzedaży biletów za pośrednictwem biletomatów oraz przez telefon komórkowy. Do końca roku chce także wprowadzić nową usługę – zakup biletów przez Internet. 

Kategoria: