Modernizacja 39 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Działanie 7.2: Infrastruktura kolejowa
Priorytet VII: Rozwój regionalnego systemu transportowego
Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 15.11.2016 r.
Całkowita wartość projektu: 197,53 mln zł
Kwota dofinansowania: 128,47 mln zł

Projekt jest kolejnym etapem działań inwestycyjnych Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. polegających na modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, wykorzystywanych w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje modernizację 39 ezt typu EN57 podczas napraw poziomu V utrzymania.

Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania oraz zwiększenie sprawności taboru poprzez obniżenie poziomu awaryjności.                                    

Zmodernizowany w ramach Projektu tabor będzie wyposażony między innymi w następujące udogodnienia:

  • urządzenia do udostępniania bezprzewodowego połączenia internetowego (WiFi),
  • instalację ogrzewania nawiewnego i klimatyzację przedziałów pasażerskich,
  • monitoring,
  • elektroniczny rozkład jazdy,
  • gniazda zasilania sieciowego w przedziałach pasażerskich.

Projekt przyczyni się do wzrostu dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych poprzez elementy wyposażenia usprawniające korzystanie z taboru przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, niedosłyszące i słabowidzące.

www.funduszedlamazowsza.eu

Kategoria: