Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych

W ramach projektu p.n.: Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych, Spółka kontynuuje proces modernizacji użytkowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Projekt obejmuje modernizacje EZT wykonane w latach 2007-2009 oraz modernizacje zlecane w latach 2010-2011. Łącznie w latach 2007-2011 modernizacji poddanych zostanie około 150 EZT.

Modernizacje taboru dokonywane są w trakcie okresowych napraw taboru: napraw głównych i napraw rewizyjnych. Zmodernizowany tabor odzyskuje zdolność dalszej eksploatacji przez okres nawet do 15 lat. Modernizacje taboru obejmują zarówno wymianę głównych zespołów jezdnych i trakcyjnych EZT, systemów sterowania i wyposażenia kabiny maszynisty, jak i wyposażenie części pasażerskiej pociągów. Postępowanie przetargowe na naprawy taboru wraz z modernizacjami, planowane w latach 2010-2011, zostało ogłoszone 27 października 2009 r. a rozstrzygnięte 30 grudnia 2009 r.

Do  2010 r. zmodernizowano 109 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W wyniku złożonych wniosków o płatność Spółka KM otrzymała łączną rekompensatę poniesionych wydatków w 47 659 694,27 zł.

 

 

Przykłady zmodernizowanych elementów elektrycznych zespołów trakcyjnych

Kategoria: