Najem urządzeń wielofunkcyjnych, znak: MWZ5.27.25.2022