Nakładki stykowe węglowe do pantografów, znak: MWZ3.27.36.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Nakładki stykowe węglowe do pantografów" znak: MWZ3.27.36.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-05-05 14:30:00