Naprawa w poziomie P4 wraz z wykonaniem koniecznych prac dodatkowych 2 kompletów wózków z ezt serii EW60, znak: MWZ5a-26-21-2020