Naprawa zestawów kołowych, znak MWZ3-26-59-2019

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Naprawa zestawów kołowych" znak: MWZ3-26-59-2019. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2019-08-02 09:30:00