Naprawy okresowe w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych znak: MWZ3-26-113-2018

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Naprawy okresowe w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych" znak: MWZ3-26-113-2018. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2018-12-21 15:15:00