Naprawy w poziomie utrzymania P4 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii 45WE znak: MWZ7-26-64-2020

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Naprawy w poziomie utrzymania P4 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii 45WE" znak: MWZ7-26-64-2020. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-10-07 11:15:00