Naprawy w poziomie utrzymania P4 autobusów szynowych," znak: MWZ3-26-59-2020

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Naprawy w poziomie utrzymania P4 autobusów szynowych" znak: MWZ3-26-59-2020. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-09-23 09:45:00