Naprawy w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych, znak: MWZ3-26-94-2019

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Naprawy w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych" znak: MWZ3-26-94-2019. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-02-14 10:15:00