Naprawy w poziomie utrzymania P4 spalinowych autobusów szynowych serii VT627 II, znak: MWZ5.27.72.2022