Naprawy w poziomie utrzymania P4 spalinowych autobusów szynowych serii VT627” znak: MWZ5.27.45.2022