Nasze TRAXX-y Hetmany

Projekt pn. „Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull, ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania każdej lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego” obejmuje dostawę 11 nowoczesnych lokomotyw w 2011r. Lokomotywa jest w barwach Kolei Mazowieckich i będzie się dobrze komponowała z wagonami, które są obecnie eksploatowane.

Wagony te również wyprodukowała firma Bombardier Transportation GmbH i są wagonami typu „push-pull”, co oznacza, że od chwili wdrożenia do eksploatacji przez Koleje Mazowieckie lokomotyw typu TRAXX P160 DC, pociąg będzie składał się z lokomotywy, wagonów środkowych i dołączonego na końcu składu, wagonu sterowniczego z kabiną maszynisty. Lokomotywa tradycyjnie będzie ciągnęła pociąg w jednym kierunku, zaś przy jego zmianie nie będzie konieczności przestawiania lokomotywy. Maszynista przesiądzie się jedynie do kabiny w wagonie sterowniczym i stamtąd będzie sterował lokomotywą. Takie rozwiązanie pozwoli na zdecydowaną oszczędność czasu.

Nadwozie lokomotywy Traxx P160 DC po zakończonej prezentacji we Wrocławiu zostało przetransportowane do montowni Bombardiera we Włoszech i tam właśnie odbędzie się montaż końcowy. Potem wszystkie 11 Traxx-ów trafi na Mazowsze.

Testy naszych Traxxów

24/01/2011 r.
Lokomotywy Traxx wyprodukowane przez firmę Bombardier znalazły się na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Węglewie pod Żmigrodem. Przeprowadzane są tam m.in. testy funkcjonowania tych pojazdów z wagonami piętrowymi eksploatowanymi już przez KM.

Dla rozwoju Mazowsza

Na stronie MJWPU, która jest Instytucją Wdrażającą m.in. nasze projekty dotowane przez Unię Europejską, możemy obejrzeć przewodnik po Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, przedstawiający podstawowe cele, zasady i efekty programu RPO WM 2007-2013. Działanie 3.2. Regionalny transport publiczny.

http://www.youtube.com/user/MJWPUTUBE#p/a/D2AB8CDA63A3926B/1/Q4VlJ-2U35g

Kategoria: