Przedłużenie nieodpłatnych przejazdów obywateli Ukrainy na okres od 1 maja do 30 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,
nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy zostały przedłużone na okres od 1 maja do 30 czerwca 2022 r., z jednoczesnym wskazaniem dokumentów, które uprawniają do tych przejazdów. 
Nieodpłatne przejazdy odbywać się będą wszystkimi pociągami uruchamianymi przez „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. oraz autobusami KM uruchamianymi na odcinku stacja Modlin - Lotnisko Modlin, na podstawie wydanych w pociągu/autobusie KM nieodpłatnych biletów na przejazd. Nieodpłatne przejazdy nie obowiązują w pociągu Słoneczny i Słoneczny bis.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienie obywateli Ukrainy do nieodpłatnych przejazdów są:
   1) ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy polskiej lub innego państwa Unii Europejskiej po 24 lutym 2022 r. lub
   2) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) okazywany wraz z Powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24 lutego 2022 r., na którym jest wpisane obywatelstwo ukraińskie.

Osoby te mogą odbywać podróż wszystkimi pociągami uruchamianymi przez „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. oraz autobusami KM uruchamianymi na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin na podstawie ww. dokumentów oraz wydanych w pociągu nieodpłatnych biletów na przejazd jednorazowy.
Pracownicy drużyn konduktorskich wydają bilety przy kontroli dokumentów przewozu bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.
 

 

Продовження безкоштовних поїздок для громадян України на період з 1 травня по 30 червня 2022 року.

Пані та панове, Безкоштовні проїзди можуть здійснюватися в період з 1 травня по 30 червня 2022 року в усіх потягах, які курсують «Koleje Mazowieckie - KM» та автобусах KM, що курсують на ділянці станція Модлін – аеропорт Модлін, на основі виданих безкоштовних квитків на проїзд. Безкоштовний проїзд не діє на поїздах Sunny та Słoneczny bis.

Документами, що підтверджують право громадянина України на безкоштовний проїзд:

 1) український паспорт, що підтверджує перетин кордону Польщі чи іншої країни Європейського Союзу після 24 лютого 2022 року або

 2) документ із фотографією, що підтверджує особу (посвідчення особи, водійські права, шкільний чи студентський квиток тощо), поданий разом із довідкою про надання номера PESEL, виданим після 24 лютого 2022 р., в якому вказано громадянство України.

Працівники кондукційних бригад видають квитки при перевірці необхідних документів без стягнення оплати за видачу квитка в поїзді.

Kategoria: