Zasady przejazdów obywateli Ukrainy od 1 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 lipca 2022 r. przejazdy dla uchodźców z Ukrainy we wszystkich pociągach KM oraz autobusach KM uruchamianych na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin  są odpłatne i odbywają się na ogólnych zasadach, tj. zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM) oraz Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckich - KM” (RP-KM).

 

Пані та панове,

Повідомляємо, що з 1 липня 2022 року проїзд для біженців з України у всіх поїздах КМ та автобусах КМ, які курсують на ділянці станція Модлін – аеропорт Модлін, є платними і відбуваються на загальних умовах, тобто згідно з тарифами «Koleje Mazowieckie - KM» (TP-KM) та Правил реєстрації та перевезення осіб, товарів і тварин «Koleje Mazowieckie - KM». » (РП-КМ).

Kategoria: