Nieodpłatne przejazdy wolontariuszy 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w pociągach KM

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w dniu 15 stycznia 2017 r. kwestującym wolontariuszom 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przysługiwać będą nieodpłatne przejazdy we wszystkich pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie, na podstawie identyfikatora wolontariusza 25. Finału WOŚP.

Niezależnie od powyższego, na mocy Zarządzenia nr 1806/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla wolontariuszy w ramach 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nieodpłatne przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę w granicach 1. strefy biletowej ZTM będą przysługiwały wolontariuszom posiadającym identyfikator 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

  1. kwestującym podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 15 stycznia 2017 r.;
  2. wspomagającym organizację i przebieg 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniach 13-16 stycznia 2017 r.

Uprawnienie to będzie honorowane przy przejazdach pociągami KM oraz stołeczną komunikacją miejską (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM) na obszarze 1. strefy biletowej ZTM w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD.

Pliki: 

Kategoria: